Απαντήσεις και Σχολιασμός: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Προσανατολισμού