Διεξαγωγή 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»