iky

Subscribe to iky feed
Το ΙΚΥ ως ένας από τους πιο ιστορικούς εθνικούς φορείς υποτροφιών διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού.
Updated: 52 min 32 sec ago

Ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ΕΚΟ, ακαδ. έτος 2017/18

9 hours 44 min ago

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Περισσότερα 

 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2017-2018

10 hours 24 min ago

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(ΙΚΥ)

------

 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2017-2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018) προκηρύσσει 3.685 προπτυχιακές υποτροφίες επιμελών φοιτητών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/ το αργότερο έως και τις 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00.

Οι υποψήφιοι, πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τα Παραρτήματα αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή κλπ) παρέχεται μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr.

 

 

“Education for democratic citizenship in Erasmus+ School Exchange partnerships”, Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων, Φράιμπουργκ 18-21/10/2018

Δευτέρα, 18/06/2018 - 12:41

Η Εθνική Μονάδα της Γερμανίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “Pädagogischer Austauschdienst (PAD)” και το Υπουργείο Παιδείας του Baden-Wuerttemberg διοργανώνουν το ανωτέρω Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων σχετικά με την Εκπαίδευση στην Παιδεία της Δημοκρατίας στις Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων του προγράμματος Erasmus+ το χρονικό διάστημα  18/10/2018-21/10/2018, στο Γερμανικό Φράιμπουργκ.

«Παιδεία της Δημοκρατίας» - “Educationfordemocraticcitizenship” σημαίνει εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, καθώς και όλες εκείνες οι πρακτικές και δραστηριότητες που αποσκοπούν - εφοδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους – στην ενδυνάμωσή τους έτσι ώστε να ασκούν και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις στην κοινωνία, να εκτιμούν τη διαφορετικότητα και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή, με στόχο την προώθηση και την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. ( Βλ. «Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» )

Το σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες που εμπίπτουν στο πεδίο της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες θα είναι κυρίως διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί μαθητών ηλικίας 6 έως 16 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θεματική και δεσμεύονται να αναπτύξουν Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «TCA FreiburgCall».

Ανάρτηση Πίνακα Διαγραφέντων Υποψηφίων από τους από 2-6-2017 Προσωρινούς Πίνακες Επιλεγέντων/Επιλαχόντων ΕΚΟ 2016/17

Fri, 15/06/2018 - 13:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(ΙΚΥ)

------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

------

                                   Νέα Ιωνία, 15-6-2018

                                   Α. Π.:  8148

               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 2/6/2017 ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων/Επιλαχόντων υποψηφίων της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- 2016/2017» και της από 4/10/2017 ανάρτησης των Οριστικών Αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πράξης, ανακοινώνεται Πίνακας Διαγραφέντων υποψηφίων από τους Προσωρινούς Πίνακες Επιλεγέντων/Επιλαχόντων.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις Γραμματείες των ΑΕΙ, δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τυχόν αντιρρήσεις/ενστάσεις επί του Πίνακα Διαγραφέντων δύνανται να υποβληθούν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) έως και τις 22/6/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Αποτελέσματα Erasmus+ 2018

Fri, 08/06/2018 - 09:45

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2018. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2018. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

 

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια - Επιλαχόντα Σχέδια - Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

 

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

 

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια - Επιλαχόντα Σχέδια - Απορριφθέντα Σχέδια - Εγκεκριμένα Σχέδια- Κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2

 

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια - Επιλαχόντα Σχέδια - Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2

 

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 

 Εγκεκριμένα Σχέδια

ΚΑ1 Διεθνής Κινητικότητα

 

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2

 

Καθυστέρηση υποβολής αιτήσεων για προπτυχιακές υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18

Thu, 07/06/2018 - 18:59

Καθυστέρηση υποβολής αιτήσεων για προπτυχιακές υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18 - Δελτίο Τύπου του Προέδρου.

Καθυστέρηση υποβολής αιτήσεων για προπτυχιακές υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18 - Δελτίο Τύπου του Προέδρου.