Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ. (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:41

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών (SafeSchools)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 9, 2018
Categories: Υποτροφίες

Master Scholarships in Digital Communication Leadership, Europe (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:33

The Master in Digital Communication Leadership (DCLead) approaches the vast and recent field of digital communication from an interdisciplinary and international point of view bringing together advanced academic discussion with practical knowledge and skills. The programme promotes a non-techno-deterministic, social and ethical reflection on digital communication for future leaders of the field.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:11

This IMPRS, which is devoted to addressing some of the central contemporary themes in theoretical and computational physics, chemistry and materials science, seeks young scientists for its doctoral programme. It offers excellent research facilities at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems as well as at its partner institutions in Germany–in particular the Technische Universität Dresden—the Czech Republic and Poland.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in experimental physics, Ilmenau University of Technology, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:07

The Department of Photovoltaics at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Physics, at the Technische Universität Ilmenau is looking for a
PhD Positions (75%) in experimental physics

as soon as possible for a duration of 3 years. The salary will be paid in accordance with the applicable tariff and personal requirements of the “Entgeltgruppe E13 TV-L”.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

32 Υποτροφίες στο εξωτερικό (25/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 09:51

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages