Υποτροφίες

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από την ΑΚΤΟ

Ο ΑΚΤΟ, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Art, Design & Media στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018-19, ανακοινώνει τη διάθεση 10 (δέκα) Υποτροφιών Πλήρους Φοίτησης στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

- Master of Arts in Design (Campus Θεσσαλονίκης)
- Master of Arts in Photography & Visual Language (Campus Αθήνας)
- Master of Arts in Digital Design & Interactive Applications (Campus Αθήνας)
- Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling (Campus Αθήνας)

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Οκτώβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Astronomy & Astrophysics, University of Amsterdam, Netherlands (2018)

The Anton Pannekoek Institute for Astronomy (API) at the University of Amsterdam invites applicants for multiple PhD positions in astronomy and astrophysics. The positions are open to candidates from any country. The institute provides a stimulating, international environment in a city where English is a common language. Of our current 50 PhD candidates, over 70% are foreign and over 40% are female.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 23, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Chemistry, University of Antwerp, Belgium (2018)

The Faculty of Sciences is seeking to fill 4 full-time (100%) vacancies in the Department of Chemistry for

Doctoral students in the area of Chemistry

Job description
- You prepare a doctoral thesis in the field of chemistry.
- You contribute to (limited) teaching, research and service activities in the Department of Chemistry.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Νοέμβριος 11, 2018
Categories: Υποτροφίες

18 υποτροφίες στο εξωτερικό (28/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 Διδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ. (2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CHANGE» «Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών (Τ1ΕΔΚ: 04582)», που συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 11, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 14 «INSPIRED - Ίδια Μέσα ΙΤΕ/ΙΜΒΒ» της Πράξης “The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization-Inspired” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510003, το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας το

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 11, 2018
Categories: Υποτροφίες

24 Υποτροφίες στο εξωτερικό (27/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

LEaDing Postdoctoral Fellowships Programme, Netherlands (2018-2019)

The new LEaDing Fellows Programme is now available for worldwide researchers to study at some of the universities in the Netherlands.

The LEaDing Fellows Postdoc Programme aims to help early-stage ambitious and excellent researchers to develop new research skills, transferable skills and a view on career options in an academic research, industrial or public setting, thus increasing their employability.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Scholarships, Hamburg Institute for Social Research, Germany (2018-2019)

The Hamburg Institute for Social Research is offering up to three scholarships for doctoral projects that seek to analyze empirical phenomena of monetary (dis-)orders with the aim of further developing debates on monetary theory. Proposals should focus on studying empirical phenomena that have not yet been considered by research or be dedicated to re-visiting previously explored issues and empirical evidence with new theoretical equipment. Of course, the ideas themselves can also become the subject of observation, provided that this is done with reference to monetary realities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Νοέμβριος 18, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 PhD Positions, Institute of Molecular Biology, Germany (2018-2019)

The International PhD Programme (IPP) on "Epigenetics, Gene Regulation & Genome Stability" in Mainz gives talented and enthusiastic students the opportunity to undertake PhD research at the cutting edge of modern biology. Projects within the IPP address key questions relating to the overarching themes of gene regulation, epigenetics and genome stability.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Νοέμβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα στο Ηράκλειο-Κρήτη αναζητεί Μεταδιδακτορικό ερευνητή στην περιοχή Αριθμητικής Ανάλυσης/Επιστημονικών Υπολογισμών για απασχόληση με υποτροφία μεταδιδακτορικού ερευνητή (άρθρο 98 παρ. 5 Ν. 4547/2018,ΦΕΚ Α 102/12.6.2018), διάρκειας μέχρι 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας με την εταιρεία Goodyear.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Heidelberg University, Germany (2018-2019)

The Heidelberg Graduate School for the Humanities and Social Sciences at Heidelberg University (HGGS), in cooperation with the DAAD Graduate School Scholarship Programme (GSSP) is awarding Doctoral Scholarships to highly motivated, excellent PhD candidates with a strong interest in interdisciplinary research. The HGGS also invites at this time also applications for Graduate Membership.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

43 Υποτροφίες στο εξωτερικό (26/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 Διδακτορικές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πατρών (2018)

Το Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:“Εφαρμογή τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Βιοανάλυσης στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και της μελέτης μεταβολιτών σε δείγματα βιολογικών καλλιεργειών ή βιοτεχνολογικών προϊόντων ”

ΠΕ 2 με παραδοτέα
- Έκθεση Υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης
- Έκθεση Ερευνητικών επιτευγμάτων

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

Junior Fellowship Programme, CERN, Switzerland (2018)

At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. Using the world's largest and most complex scientific instruments, they study the basic constituents of matter - fundamental particles that are made to collide together at close to the speed of light. The process gives physicists clues about how particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. Find out more on http://home.cern.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions in the Smart Cities, University of Twente, Netherlands (2018)

The vacancy is part of the SCENT project in Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN), European Joint Doctorate, funded by the H2020-MSCA-ITN-2018-812391 grant. The SCENT consortium is comprised, in addition to the University of Twente (NL), by the University of Zielona Gora (PL) and The University of Nottingham (UK). Successful candidates will receive a joint doctorate from these three universities. The project is supported by the IEEE EMC Society TC7, Dutch EMC-ESD association and 12 industries.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Homus.org E-Commerce Research Scholarship

Homus.org is a new professional home improvement center, their articles providing expert reviews of the top products in particular categories so you could make the best choice.

Since its conception in 1991, electronic commerce, or e-commerce, has made revolutionary changes in the way people do business transactions. Prior to e-commerce, consumers had to purchase items directly from a physical store. Now almost every transaction can be done online, thanks to the emergence of e-commerce. And their magazine is helping consumers to make a right decision before while shopping online.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages