Υποτροφίες

1 Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ», που χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας- «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μιας θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα με αντικείμενο: «Ανάπτυξη με

Categories: Υποτροφίες

2 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION - CH.gr (HELLAS - CH)» | Αθήνα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION - CH.gr  (HELLAS-CH)» η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΈΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)  που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδη

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

28 Υποτροφίες στο εξωτερικό (24/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Πρόσκληση για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' (ΜΕΑ, drones, UAV)

Πρόσκληση Α) Υποψηφίων Διδακτόρων, Β) Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Γ) Ερευνητών για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε βαθειά μάθηση/ευφυή ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκα

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 22, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 PhD positions at KU Leuven | Βέλγιο

KU Leuven, an autonomous university in Belgium, is offering PhD Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD positions - Scaling Cascades in Complex Systems | Γερμανία

Fachbereich Mathematik und Informatik - CRC 1114: Scaling Cascades in Complex Systems

8 positions, research assistant (PhD-Student) with 3/4-part-time job limited to 30.06.2022 (end of project)

Entgeltgruppe 13 TV-L FU

The interdisciplinary Collaborative Research Center 1114 „Scaling Cascades in Complex Systems” aims for methodological developments for the modeling and simulation of complex processes involving cascades of scales derived from prototypical challenges in the natural sciences.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Postdoctoral positions at Sechenov University | Ρωσία

Martsinovsky Institute of Medical Parasitology, Tropical and Vector-Borne Diseases is a part of the First Medical University (Sechenov University). Current research priorities include dirofilariasis, malaria, mosquito- and tick-borne viral infections and leishmaniosis. The institute is offering 2 Postdoctoral positions as follows:

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions in Neurobiology | Institute of Biology Valrose (iBV)

Several positions in Neurobiology/Pharmacology/Electrophysiology are available at the “Institut de Biologie Valrose” (iBV) located in Nice, France. The Institute of Biology Valrose (http://ibv.unice.fr/EN/index.php) is a multi-disciplinary, international scientific environment with over 200 researchers working in 27 different groups.

Categories: Υποτροφίες

10 PhD positions at Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies | Γερμανία

The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) and Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), both in Halle (Saale), Germany, in conjunction with Samarkand Agricultural University (SamAI) in Uzbekistan as well as the Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC) in Almaty, Kazakhstan, announce the establishment of an innovative

Structured Doctoral Programme on “Sustainable Agricultural Development in Central Asia” (SUSADICA)

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες της Equal Society για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο Οργανισμός Equal Society, με το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία» σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προσφέρει απολύτως δωρεάν τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, υπηρετώντας τη βασική του επιδίωξη: «Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης» στην Εκπαίδευση.

Categories: Υποτροφίες

41 Υποτροφίες από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός σε βάρος των εσόδων των κάτωθι κληροδοτημάτων:

1. Παν. Τριανταφυλλίδη (10 Προπτυχιακές Υποτροφίες)
2. Ιαλ. Κυπριανίδη (3 Προπτυχιακές Υποτροφίες)
3. Νικ. Κρήτσκη (10 Προπτυχιακές Υποτροφίες)
4. Π. Χρυσοχόου (1 Προπτυχιακή Υποτροφία)
5. Επαμ. Πραγγαστή (1 Προπτυχιακή Υποτροφία)
6. Κων. Βέλλιου (6 Προπτυχιακές Υποτροφίες)
7. Αγ. Ζάχου (2 Προπτυχιακές Υποτροφίες)
8. Αφών Ζωσιμά (8 Υποτροφίες - 2 Υποτροφίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 Προπτυχιακές Υποτροφίες)

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

30 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Washington Research Foundation Postdoctoral Fellowships | ΗΠΑ

Washington Research Foundation (WRF) supports research and scholarship in Washington state, with a focus on life sciences and enabling technologies.

WRF aims to support up to 10 new highly creative and dedicated postdoctoral scientists each year at research institutions in Washington state. Fellows will conduct groundbreaking work on their own original projects addressing unmet public needs. Our ultimate goal is for the Fellows' research to benefit the public through the creation of products and services.

WRF Postdoctoral Fellows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Doctoral and Postdoctoral positions at Aalto University | Φινλανδία

Aalto University in Finland is offering Doctoral and Postdoctoral positions as follows:

PhD

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD and PostDoc positions at A*Midex (Aix-Marseille Initiative of Excellence) | Γαλλία

Aix-Marseille Initiative of Excellence will run the funding allocated to the A*MIDEX project, i.e. close to 26 million euros a year. The following positions are offered:

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Matsumae International Foundation Fellowship

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 22/05/2018 - 14:02

Upon the concept of the founder of the Matsumae International Foundation (MIF), “Towards A Greater Understanding of Japan and a Lasting World Peace”, MIF has started the Research Fellowship Program in 1980.

“2019 Research Fellowship Program” has been released.

The deadline of application is August 31st, 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Διδακτορικές Υποτροφίες | Anschubstipendien Doktoratsprogramm Recht im Wandel | Ελβετία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 22/05/2018 - 13:37

Die Juristische Fakultät der Universität Basel schreibt im Doktoratsprogramm Recht im Wandel einjährige Anschubstipendien à je CHF 30'000.- aus. Der Antritt der Stipendien erfolgt per 1. Oktober 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages