Υποτροφίες

Postdoctoral Research Associate Grant 2019

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 10:22

The Faculty of Chemistry at Pontificia Universidad Católica de Chile (1st in QS Latin American and 132 in QS World University Rankings) is interested in attracting researchers applying for the Postdoctoral Research Associate Grant (FONDECYT Postdoctoral 2019).

The faculty of chemistry at our University has the following lines are looking for a PostDoc:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

FCSR Fellowship Program

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 24/07/2018 - 10:03

The new FCSR Fellowship Program offered by Centro San Raffaele Foundation for young scientists to pursue research to study in Italy.

Centro San Raffaele Foundation (FCSR) aims to support research in the genetics of human disease by funding ten 2-year fellowships for young scientists.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα Α. Γαζή

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 13:33

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α.Γαζή: τεσσάρων (4) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

51 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/07/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 12:44

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

38 PhD positions around Sustainable Energy Conversion | Ολλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 11:25

For the second phase of the MCEC research programme, 38 PhD projects have been defined around the following themes:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Up to 8 PhD-fellowship positions available within the ICFO International PhD Program

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 23/07/2018 - 11:11

ICFO is offering up to 8 PhD-fellowship positions to well-qualified graduate students, who wish to obtain a doctoral degree in any of the research topics covered at ICFO.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages