Υποτροφίες

5 PhD Positions, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/02/2019 - 10:01

PhD candidates can rely on the intensive supervision and the extensive training offered by the school’s leading researchers in the field. They will follow the 3 or 4 year PhD programme of the Amsterdam Business Research Institute (ABRI). The school offers opportunities to attend conferences, to meet other international researchers and to participate in high-quality discussion groups in support of writing papers for publication. Many of our PhD candidates spend some time abroad during their trajectory.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, University of Leeds, UK (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/02/2019 - 09:53

We want to empower the next generation of scientists and entrepreneurs with a multidisciplinary training in the field of single-entity nanoelectrochemistry (SENTINEL). We have received funding from the European Commission under the Marie Skłodowska Curie Actions for 15 fully funded PhD fellowships based at several institutions in Europe. The scientific training will be complemented with comprehensive training on science communication, effective public engagement, creative thinking, entrepreneurship and project management .

Categories: Υποτροφίες

13 PhD Positions, Carl von Ossietzky University, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/02/2019 - 09:45

The German Research Foundation (DFG)-funded Research Training Group 1885 Molecular Basis of Sensory Biology welcomes applications for 13 Ph.D. positions (and 2 Qualifying fellowships).

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

Undergraduate, Master & PhD Scholarships, Heinrich Böll Foundation, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/02/2019 - 09:34

The Heinrich Böll Foundation grants scholarships to approximately 1,200 undergraduates, graduates, and doctoral students of all subjects and nationalities per year, who are pursuing their degree at universities, universities of applied sciences (‘Fachhochschulen’), or universities of the arts (‘Kunst-/Musikhochschulen’).

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Dresden International Graduate School for Biomedicine & Bioengineering, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 10:28

The Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB) at the Technische Universität Dresden (TUD) offers PhD positions for up to four years in world-class interdisciplinary research projects ranging from Biomedicine and Bioengineering to Cell, Molecular & Developmental Biology, Biophysics, Biochemistry, Regenerative & Degenerative Biology, and Computational Biology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 9, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, A-WEAR European Joint Doctorate Network, Europe (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 10:23

Applications are invited for 15 full-time PhD student positions (called Early Stage Researchers or ESR) for joint and double PhD degrees for 36 months. The positions are offered within the A-WEAR European Joint Doctorateaction of the highly appreciated EU-funded Marie Skłodowska Curie grants. We offer high-class training and the possibility of PhD graduation with double or joint PhD certificate. The positions are fully funded for a 36-month period.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Groningen, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 10:16

These PhD positions will be part of the NWO-Dinalog project ‘SLOEP’ (Service Logistics for Offshore Energy Production). The project focuses on the implications of the energy transition for offshore service logistics, with the aim to developing smart offshore service logistics concepts for maintaining complex offshore assets and an emphasis on the integration of transport and logistics over different energy sources (in particular oil & gas and offshore wind).

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 10:09

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών» -«PROOFF» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03057, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική & 1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 09:52

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταφορές Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος σε πόλεις-προορισμούς κρουαζιέρας

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

59 υποτροφίες στο εξωτερικό (04/02/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 09:47

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών 2020 από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/02/2019 - 09:42

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.mif-japan.org. Η ανακοίνωση για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών (RESEARCH FELLOLWSHIP PROGRAM 2020
ANNOUNCEMENT) καθώς και η φόρμα για την αίτηση (APPLICATION FORM FOR 2020) είναι διαθέσιμες στην ίδια ιστοσελίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούλιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Postdoctoral Positions, University of São Paul, Brazil (2019)

The Center for the Study of Violence of the University of São Paulo (NEV-USP) announces a selective process for 8 post-doctoral posts in the Institutional Research Program "Building Democracy in Daily Life: Human Rights, Violence and Institutional Trust", supported by FAPESP through the Research, Innovation and Dissemination Centers Program (RIDCs).

Vacancies and scholarships will last for at least one year, with the possibility of renewal. The expected start is for May 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου ««Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νικόλαο Ασπράγκαθο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια υποτροφία/ες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

25 υποτροφίες στο εξωτερικό (01/02/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

26 υποτροφίες στο εξωτερικό (31/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 05/18 (5.10.18) προκηρύσσει μία υποτροφία τριετούς διάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Η υποτροφία αφορά έναν/μία νέο/α υποψήφιο διδάκτορα, μέλος της ΕΤΠΕ, που θα λαμβάνει 2000€ κατ’ έτος για τρία συνεχή χρόνια από το 2019. Συγκεκριμένα:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, θα χορηγήσει 8 υποτροφίες ύψους 15.000, μετατπυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages