Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 09/10/2018 - 09:48

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Υποψήφιος Διδάκτορας - στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5030524, και τίτλο: «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας» » (ΙNNOVA - PROTECT).

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

27 υποτροφίες στο εξωτερικό (08/10/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 10:50

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

8 PhD Fellowships, Queen Mary University of London, UK (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 10:14

Applications are invited for up to eight PhD Studentships, to undertake research in the area of smart/tunable materials, nanotechnologies, antennas and electromagnetics in collaboration with UK industries including Dstl, Qinetiq, Thales UK and Huawei Technologies. The studentships are based at the School of Electronic Engineering and Computer Science at Queen Mary, University of London and will be supervised by Prof. Yang Hao (FIEEE).

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions in Tumor & Cell Biology, Karolinska Institute, Sweden (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 10:08

The Schlisio lab at Karolinska Institute, Sweden, seeks a postdoctoral fellow to work on molecular principles of tumor formation arising from the sympathoadrenal cell lineage (neuroblastoma, pheochromocytoma, paraganglioma) to explore cell of origin, disease initiation and tumor heterogeneity.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, European Training Network “MgSafe”, Europe (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 10:02

The EU-funded MSCA-ITN ‘MgSafe’ investigates a novel combination of imaging technologies for biodegradable magnesium implants in order to promote patient safety.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Delft University of Technology, Netherlands (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 09:51

Delft University of Technology offers three positions for PhD students as part of the research project Design for changing values: a theory of value change in sociotechnical systems. The entire project consists of 3 PhD positions and 2 postdoc positions and will be supervised by prof.dr.ir. Ibo van de Poel. A complete description of the project can be requested. The project aims at better understanding how moral values may change as a result of technological development and how we can better deal with such changing values in the design of new technology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Νοέμβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Utrecht University, Netherlands (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 09:46

The project Remembering Activism: The Cultural Memory of Protest in Europe is set to run at Utrecht University, the Netherlands, in the period 2019-2024. The project is funded by the European Research Council (ERC) and will be conducted at the Institute for Cultural Inquiry (ICON).

PhD project 1: Remembering women activists
PhD 2: Remembering Protest in the 1960s
PhD 3: Memoryscapes of M-15 (2011)

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Wageningen University & Research, Netherlands (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/10/2018 - 09:39

We are looking for a motivated and independent PhD candidate to work with the Environmental Policy Group at Wageningen University on any of the five thematic research areas of food governance, marine governance, urban transformations, climate futures and environmental mobilities .

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Οκτώβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

Technical Studentships in IT, Mathematics & Robotics, CERN, Switzerland (2018)

At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. Using the world’s largest and most complex scientific instruments, they study the basic constituents of matter – fundamental particles that are made to collide together at close to the speed of light. The process gives physicists clues about how particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 22, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 PhD Studentship, Institiute of Molecular Biology & Biotechnology

The research group of Neurogenetics and Aging of IMBB under the European Program Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals –DeFiNER” (Program Coordinator Prof. G. Garinis) invites applications for one (1) MSc student position with documented expertise in Molecular Biology and Biochemistry and working experience in transgenic mouse models, confocal and electron microscopy.

Position Description:
Dissecting the functional role of Nucleotide Excision Repair in development and disease

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «FrailSafe - Matching funds», που χρηματοδοτείται από Eθνικούς Πόρους / ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Chalmers University of Technology, Sweden (2018)

Do you want to create novel material for a sustainable future? Wallenberg Wood Science Center looks for PhD students and post doc with background in Biology, Biotechnology, Chemistry, Chemical engineering, Material science and Physics

Categories: Υποτροφίες

Endeavour Research Fellowships, Australia (2018)

Australian Government is inviting applications for Endeavour Research Fellowship available for Australian and non-Australian students. The fellowship is available to undertake study, research or professional development overseas and for overseas citizens to do the same in Australia.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Marie-Curie PhD Fellowships, University of Luxembourg, Luxembourg (2018)

The University of Luxembourg (UL) invites applications for four Marie-Curie PhD Fellows (Doctoral Candidate) positions (m/f) as part of the Rapid Biomechanics and Simulation for Personalised Clinical Design (RAINBOW) MCSA European Training Network. RAINBOW is funded under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14315 και τίτλο "Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών και σχέσεις δομής - λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος και του οποίου Επιστημονικός Υπέυθυνος έχει οριστεί ο κος Γεώργιος Διαλλινάς, καλεί τους υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια να υποβάλλουν αιτήσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

Amandus H. Lundqvist Master Scholarships, Eindhoven University of Technology, Netherlands (2019)

The scholarships are awarded to students who in comparison with other applicants, have achieved the highest grades from their previous education at world-renowned universities outside the Netherlands. 
How to apply

You automatically enter the selection procedure for ALSP if you submit a complete application for a TU/e Master’s program before the scholarship deadline of February 1 AND are subsequently admitted to a TU/e Master's program.

You must also meet the Terms and Conditions of the ALSP scholarship.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages