Υποτροφίες

27 Υποτροφίες στο εξωτερικό (04/06/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 12:36

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 Postdoc and 3 PhD Positions at the Centre for Integrative Genetics (CIGENE) | Νορβηγία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 12:25

The CIGENE research group (www.cigene.no) is located in the Faculty of Biosciences at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). Specializing in salmonid genomics, are seeking applications from ambitious and skilled people for the following positions:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD positions (11.0 FTE) / Postdocs (2.0 FTE) ‘Sustainable Cooperation’ (SCOOP) | Ολλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 12:16

What keeps cooperation going?

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

Kaunas University of Technology: Scholarships for international students | Λιθουανία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 12:11

Kaunas University of Technology offers free of charge Bachelor or Master studies for the candidates with outstanding results.

Awarded to students with a strong academic record and motivation, these scholarships are open to all international applicants. This scholarship is for first year students only, Bachelor or Master.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Ερευνητική Υποτροφία στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 10:00

Το Τμήμα Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης αναζητά αριστούχο βιολόγο ή ιατρό, με ακαδημαϊκό προσανατολισμό, για ερευνητική υποτροφία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό μέχρι 15 Ιουνίου στη διεύθυνση: gerasimos.sykiotis@chuv.ch

  Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 PhD and 2 Post Doc positions at Ghent University | Βέλγιο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 08:59

Ghent University is offering PhD and Post Doc Positions as follows:

PhD Positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 PhD and 2 Post Doc Positions at CEA Tech | Γαλλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 08:49

CEA Tech is offering 2 PhD and 2 Post Doc Positions as follows:

PhD positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Postgraduate Researcher Positions (3) at Trinity College Dublin | Ιρλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 08:43

Trinity College Dublin is seeking applications for postgraduate researcher positions to participate in an SFI funded study on the structure, electrical and mechanical properties of nanoscale crystalline metals.  Nanoscale metal materials have anomalous properties that are having a growing impact on the performance of device technologies.  For example, nanocrystalline copper wires form essential interconnects between devices.  As device dimensions are scaled-down the resistivity of these wires is known to significantly increase, limiting the performance and batte

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD positions in Systems Medicine at European School of Molecular Medicine (SEMM) | Ιταλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 04/06/2018 - 08:39

Τhe European School of Molecular Medicine (SEMM) offers 36 PhD positions subdivided as follows


Molecular Oncology                               28

 


Computational Biology                           4

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

47 Υποτροφίες στο εξωτερικό (01/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 Doctoral and 1 Postdoctoral positions at Aalto University | Φινλανδία

Aalto University is offering Doctoral and Postdoctoral positions as follows:

Doctoral Positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

2-3 Doctoral Students at University of Jyväskylä | Φινλανδία

The Department of Psychology is currently seeking to recruit  staff to the position of

2-3 Doctoral Students, starting 1 August, for a fixed term of maximum 4 years.
 

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούνιος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Prae and 3 Post Doc positions at University of Vienna | Αυστρία

The University of Vienna is offering Prae and Post Doc positions as follows:

Prae Doc

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούνιος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση | Η.Π.Α.

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Δύο (2) υποτροφίες με αντικείμενο "Τεχνολογικές σπουδές και καινοτομία: Οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα" 10.000 (δέκα χιλιάδων) ευρώ εκάστη.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

Multiple Postdoc Positions at University of Bristol, School of Cellular and Molecular Medicine

Several post-doc positions are available in the lab of Professor Eugenia Piddini to study the mechanism and impact of cell competition in tissue homeostasis and in cancer. The aim of the Piddini group is to identify strategies that exploit cell competition to develop novel therapeutic approaches in cancer and in regenerative medicine. Towards that goal our group investigates the mechanism of action of cell competition and its contribution to various pathological conditions.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 22, 2018
Categories: Υποτροφίες

Post-doctoral Fellowships in Computer Science | Βραζιλία

The InterSCity project (http://interscity.org) seeks post-doctoral research fellows to work on themes related to the Future Internet and Smart Cities. InterSCity is a large consortium of researchers from top Brazilian universities, working in the fields of Distributed Systems, Middleware, Networking, Software Engineering, and other areas related to the Future Internet and Smart Cities. 

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg | Γερμανία

Από το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mainz) προκηρύσσονται 6 χρηματοδοτούμενες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα πλαίσια του προγράμματος: «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception-  Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption».

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 22, 2018
Categories: Υποτροφίες

15 Research Fellowships | Canon Foundation

Annually, the Canon Foundation in Europe grants up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.

Canon Foundation Fellowships are for a minimum period of three months up to maximum of one year.

We support all fields of research. There are no limitations or restrictions. Applicants do not have to be currently enrolled or employed at the time of applying.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Σεπτέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

41 Υποτροφίες στο εξωτερικό (31/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Woorke Agency Annual Scholarship Program

Woorke Agency Annual Scholarship Program is giving away 3 Scholarships of $1000 Each, 3 Students would be given $1000 on merit basis. This is a chance for 3 Undergraduate or Postgraduate students to receive $1000 each. This scholarship can be utilized either in course materials or other resources as well.

Quick Information about the Scholarship:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages