Υποτροφίες

PREBIST - BIST PhD Fellowship Program / 28 Fellowships | Ισπανία

PREBIST is a doctoral fellowship Program lead by the Barcelona Institute of Science and Technology. Altogether 28 fellowships will be awarded and implemented in top research in the Barcelona and Tarragona area (Spain).

BIST brings closer together 7 independent Catalan internationally recognized research centres. The centres participating in the PREBIST program are:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

Ph.D. scholarship in Multi-Agent Decision Making in ALICE at the University of Groningen | Ολλανδία

The Multi-Agent Systems (MAS) Group is inviting applications for Ph.D. scholarship in Multi-Agent Decision Making in the Institute of Artificial Intelligence and Cognitive Engineering (ALICE) at the University of Groningen.

 

Eligibility

 Applicants must meet the following criteria:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018
Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (07/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellows: Department of Pharmacology UFS - IKS Research program | Νότια Αφρική

Postdoctoral Fellows:  Department of Pharmacology UFS   - IKS Research program

 

1. Plant Tissue culture, Plant growing, agronomy

Introduction

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

63 Υποτροφίες στο εξωτερικό (06/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Konrad-Adenauer-Stiftung Scholarships

The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) is offering scholarships for master and graduates students to study and research at universities in Germany.

The sponsorship program for foreign students (Ausländerförderung) is aimed at international students and graduates who have acquired a university degree in their home country and who intend to complete postgraduate or master studies, doctoral studies or a research stay at a university in Germany.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Several PhD Scholarships at FRESCO@CNAP, Center for Neuroplasticity and Pain | Δανία

The programme FRESCO@CNAP, which is co-funded by Marie Sklodowska-Curie Actions (Horizon 2020), aims to install early stage researchers (PhD fellows) in the Centre-of-Excellence CNAP conducting frontline research on novel tools for identifying and modulating human pain mechanisms.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανάδειξη πτυχών της ιστορίας και του πολιτισμού της καθώς και του υλικού του Ιστορικού Αρχείου και των Συλλογών του Μουσείου της, απονέμει, δια της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, τις εξής υποτροφίες:
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΑΡ»
 

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Κληροδότημα «Γεωργίου Ξαγοράρη»

Προκηρύσσεται διαγωνισμός σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ξαγοράρη» για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου, πτυχιούχου  του  Παντείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό  έτος 2015-2016 για σπουδές Δευτέρου  Κύκλου (μεταπτυχιακές) και  σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  για ένα (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD and 1 Postdoctoral Positions at University of Basel | Ελβετία

University of Basel is offering 3 PhD and 1 Postdoctoral Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 5, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoc positions in Public Economics at ETH Zurich | Ελβετία

The Chair of Public Economics at the Department of Management, Technology and Economics at ETH Zurich invites applications for Postdoc positions in Public Economics.  
Categories: Υποτροφίες

1 PhD and 2 Post Doc Positions at CEA Tech | Γαλλία

CEA Tech is offering PhD and Post Doc Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες Κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή Εις Μνήμην Κατίνας Παξινού (2018/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 13:23

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ»,  σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος (Φ.Ε.Κ. 796/Β/06.10.1993) όπως έχει τροποποιηθεί ως προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περ. β του άρθρου 5 (Φ.Ε.Κ. 125/Β/18.02.1998), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με τις εξής προϋποθέσεις:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) | Κρήτη

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 11:57

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» που εντάσσεται στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014‐2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό στο

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

19 Υποτροφίες στο εξωτερικό (05/06/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 10:58

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD and 1 Post Doc Positions at CEA Tech | Γαλλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 09:09

CEA Tech is currently offering PhD and Post Doc Positions as follows:

PhD Positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions at KU Leuven | Βέλγιο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 08:59

KU Leuven, an autonomous university, is offering 3 PhD Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoc Positions at KTH Royal Institute of Technology | Σουηδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 08:54

KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual talent and innovation. The institute is currently offering Postdoc Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 PhD and 1 Post Doc Positions at University of Luxembourg | Λουξεμβούργο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 08:47

University of Luxembourg is offering PhD and Post Doc Positions as follows:

PhD Positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 05/06/2018 - 08:43

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, σε συνέχεια των εργασιών του στην Τήλο, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρουν μια υποτροφία ενός μεταπτυχιακού με θέμα: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό.

Διάρκεια μεταπτυχιακού: ένα σχολικό έτος και 6μηνη πρακτική. Η φυσική παρουσία του συμμετέχοντος κατά το πρώτο έτος είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα στο μεταπτυχιακό έχουν όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ προερχόμενοι από μικρά νησιά. 

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages