Υποτροφίες

19 Υποτροφίες στο εξωτερικό (03/08/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (02/08/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Several Post-Doc Positions in Machine Learning and Artificial Intelligence

All positions are in the Machine Learning subgroup of the Lab for Declarative Languages and Artificial Intelligence, part of the Department of Computer Science at KU Leuven. The DTAI lab is one of the leading research groups for machine learning, artificial intelligence and data mining. DTAI’s machine learning group currently counts four faculty members (Luc De Raedt, Hendrik Blockeel, Bettina Berendt and Jesse Davis), one research manager, one research expert, several post-docs and over 25 doctoral students.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Σεπτέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Scientists at Max Planck Institute for Meteorology

The Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) is an internationally renowned centre for climate research located in Hamburg, Germany. The MPI-M provides a vibrant international and interdisciplinary environment for conducting scientific research as well as access to state-of-the-art scientific facilities. The institute is located in the heart of one of Europe’s most liveable cities, and is embedded in an environment known worldwide for its breadth of climate research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Σεπτέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed)

The Medical University of Graz offers PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed).

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 23, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ζυρίχης

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ζυρίχης προσφέρει χρηματοδοτούμενες 4 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και 3 θέσεις υποψηφίων μεταδιδακτόρων ως ακολούθως:

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Θέσεις Υποτρόφων Ερευνητών στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσφέρει 2 Υποτροφίες στα πλαίσια δύο Ερευνητικών Προγραμμάτων ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 Θέσεις Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επτά (7) θέσεις υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

16 highly competitive PhD Positions at Aarhus University, Denmark

The Graduate School of Health, Aarhus University is recruiting talented, ambitious and highly motivated candidates for three-year fully financed PhD positions.

We offer 16 challenging world-class PhD projects ranging from Biomedicine and Public Health Science to Clinical Medicine, Forensic Medicine, Dentistry and Oral Health. See the list of all available projects.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

Free University of Brussels Individual Research Fellowship in Belgium

The Free University of Brussels is delighted to announce Individual Fellowship open to all fields of research for the duration of five years.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

21 Postdoctoral Positions – IF@ULB – MSCA COFUND

The Université libre de Bruxelles offers a fellowship programme, IF@ULB (https://if-at-ulb.ulb.be/), COFUNDed by ULB and the European Commission within the framework of MARIE SKŁODOWSKA-CURIE actions (H2020). The first call IF@ULB will enable ULB to recruit 21 postdoctoral researchers in one of the ULB research centres. The positions are open to researchers in all fields, according to a bottom up approach.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pina Bausch Fellowship for Dance and Choreography 2019

Finding a language for life – the Arts Foundation of North Rhine-Westphalia and the Pina Bausch Foundation have been following up on Pina Bausch’s credo since 2016 with a co-developed grant programme and award the Pina Bausch Fellowship for Dance and Choreography.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Σεπτέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Post-graduate Research Scholarships - Ecosystems

The Centre for Freshwater Ecosystems (CFE) conducts research in the following areas to assist in the management of freshwater resources for beneficial ecological outcomes:

• Ecosystem monitoring and assessment
• Environmental chemistry and contaminants
• Spatial modelling and GIS analysis
• Fish Ecology and management
• Genetics and conservation
• Quantitative modelling and forecasting
• Water management and policy
• Wetland and floodplain plant and animal ecology

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Jefferson Science Fellowship

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine is pleased to announce a call for applications for the 2019 Jefferson Science Fellows (JSF) program. Initiated by the Secretary of State in 2003, this fellowship program engages the American academic science, technology, engineering and medical communities in the design and implementation of U.S. foreign policy.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Techcongress 2019 Congressional Innovation Fellows Program

TechCongress is building 21st century government with technology talent through the Congressional Innovation Fellowship.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

Fully Funded Macao PhD Scholarship at University of Macau

The University of Macau is offering fully-funded scholarships for excellent students in the world to pursue their Ph.D. programmes in the UM. This scholarship is available to international students.

The UM Macao PhD Scholarship (MPDS) was established by the University of Macau (UM) in 2018, which aims at attracting students in the world to pursue their study in the UM.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (01/08/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

6 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο του Graz | Αυστρία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 31/07/2018 - 11:07

Το Πανεπιστήμιο του Graz προσφέρει 6 χρηματοδοτούμενες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD student positions in Chemistry at Lehigh University | ΗΠΑ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 31/07/2018 - 10:55

The Department of Chemistry at Lehigh University invites applications for multiple PhD student positions starting August 1st 2019. Applicants with research interests in all areas of chemistry are encouraged to apply.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

Διδακτορικές Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο James Cook | Αυστραλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 31/07/2018 - 10:49

Το Πανεπιστήμιο James Cook προσφέρει υποτροφίες σε Υποψηφίους Διδάκτορες ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages