Υποτροφίες

27 υποτροφίες στο εξωτερικό (19/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία «Αθανασίου Σωτηρούδα», Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία, ύψους 1.000,00 € (χιλίων ευρώ), για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενά:
- Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων,
- Απεντομώσεις/Μυοκτονίες

Σε περίπτωση μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας».

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ ( κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗ

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Προπτυχιακές Υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο BUET του Μπαγκλαντές

Το Πανεπιστήμιο BUET (Bangladesh University of Engineering & Technology) του Μπαγκλαντές προσφέρει θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα διαφόρων σχολών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα, όπου είναι διαθέσιμο το σχετικό αρχείο με τίτλο “Admission of foreign Nationals a t Undergraduate Program for Academic Session 2018 - 2019”.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 CENTURI Postdoctoral Fellowships, Aix-Marseille Initiative of Excellence, France (2018)

CENTURI is recruiting up to 10 highly motivated postdoctoral fellows to work in an interdisciplinary life science environment. The available postdoctoral projects will be advertised online, with more projects being added to our website up until November 15.

CENTURI postdocs will have the opportunity to develop their project with more than one research group, bridging biology to other disciplines.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 PhD Positions in Semantic Web Technologies, Ghent University, Belgium (2018)

We look for up to 2 PhD candidates in the fields of Semantic Web technologies. The offered positions will be in the research team “Knowledge on Web Scale (KNOWS)”, lead by Ruben Verborgh (https://ruben.verborgh.org/), of IDLab (https://www.ugent.be/ea/idlab/en) at Ghent University (https://www.ugent.be/en) and imec (https://www.imec-int.com/en/home) in Ghent, Belgium.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Chungbuk National University, South Korea (2019)

Research Areas of (1) Deep Learning and Machine Intelligence

1) Deep learning and neural networks for computer vision, and natural language processing

2) Topic modeling, probabilistic graphical models for sequential data and dynamic systems,

3) Meta-heuristic algorithms, reinforcement learning, game algorithms, knowledge engineering

4) Parallel computation for AI systems with GPU programing, OpenMPI, and OpenMP

5) Requirement: Familiar with programming languages and fundamental theories in computer science

Categories: Υποτροφίες

1 Master Position, Institute of Molecular Biology & Biotechnology

The ancient DNA lab of IMBB under the European Program Η2020 - GA676559 entitled: “ELIXIR- EXCELERATE: fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life sciences.” invites applications for one (1) MSc student position with documented expertise in training of programming and software tools.

Position Description:
Automation of workflows for the genetic analysis of next generation sequencing data, training of students & young scientists in informatics tools, participation in bioinformatics infrastructures.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «GRAPHEIN» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

23 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/10/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

12 PhD Positions, Cologne Graduate School of Ageing Research, Germany (2018)

The Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA) in Germany is a joint venture of the University of Cologne Excellence Cluster on Stress Responses in AgingAssociated Diseases (CECAD), the University Hospital Cologne, the Max Planck Institute for Biology of Ageing and the Max Planck Institute for Metabolism Research. Cologne has emerged as a leading global research cluster with a stellar constellation of institutes and scientists dedicated to ageing research in Life Sciences. We offer up to 12 fully funded Ph.D. positions to highly motivated and talented students. The structured Ph.D.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

WPA PhD Scholarships, University of Hohenheim, Germany (2018)

WPA frequently offers PhD scholarships for highly qualified and motivated MSc graduates who are interested to start a scientific career on water related research topics.

Eligibility

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 PhD & 3 Postdoctoral Fellowships, Institute of Applied & Computational Mathematics

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 13:36

4 PhD Fellowships

3 Postdoctoral Fellowships

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 13:31

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-01153, MIS 5030855, και κωδικό ΕΛΚΕ 5766, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, Ι.Κ.Υ. (2019-2020)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 13:17

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs - Max Weber Scholarships», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 18, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 PhD “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships”, Institute of Molecular Biology & Biotechnology

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 13:06

The Department of Biomedical Research of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB-BR)/ Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit 4 Ph.D. candidates. The project aims at reducing or even reversing the brain drain by providing high quality research opportunities to young scientists of Greek origin.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 Μεταπτυχιακές ή Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Κληροδότημα "Ελευθερίας Μπάρκα"

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 12:25

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννπών, Θωμάς Γιωτίτσας, έχοντας υπόψη:
Α. Την αριθμ. 19359/20-11-1992 δημοσία διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 186/96 πρακτικό του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων.
Β. Την αριθμ. 3861/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ αρ. 185/Α710.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες της Ελβετικής Kυβέρνησης για ξένους φοιτητές

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 11:02

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και μουσικής).

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας, 2018

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/10/2018 - 10:50

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σπουδές κατά το θερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018 - 2019 και το χειμερινό εξάμηνο του 2019 - 2020.

Οι υποτροφίες αφορούν ξένους προπτυχιακούς φοιτητές (που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος σπουδών), υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν τη διαμονή τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και σλοβακικά ερευνητικά ιδρύματα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages