Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ypotrofies_esoterikou_duth - Δευτέρα, 12/08/2019 - 09:52

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/23.07.2019 Aπόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 88ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (κωδικός αριθμός 0350) που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 19, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

ypotrofies_esoterikou_duth - Δευτέρα, 12/08/2019 - 09:45

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση και Επίδειξη Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με Κελιά Καυσίμου (DemoCHP)» με κωδικό πράξης (ΜΙS) 5038611 στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Ενεργειακές Εφαρμογές», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία για εκπ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 19, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

10 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/08/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 12/08/2019 - 09:39

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» - Δημόσια Πρόσκληση

leventisfoundation - Sat, 10/08/2019 - 07:33

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

22 Μαρτίου 2018

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, η φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη, ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (στο εξής «Οργανώσεις»). Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.Μέσω του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έως είκοσι τέσσερεις (24) δράσεις με το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) κατ' ανώτατον ανά δράση, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

 

1. «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

2. «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

3. «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί»:

                         α. «Παιδική προστασία» (Hellenic Hope)

                         β. «Παιδί και υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

                         γ. «Παιδί και περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

 

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των Οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo. Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Η συμμετοχή των Οργανώσεων σε ένα βασικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης είναι υποχρεωτική.

Categories: bucket_ypotrofies

6 Υποτροφίες από το Κληροδότημα Ιωάννου Β. Τσουκαλά

ypotrofies_esoterikou_duth - Fri, 09/08/2019 - 12:29

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρό του προσκαλεί Τους ενδιαφερόμενους για το διορισμό έξι 6 υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών ΑΕΙ ΤΕΙ και Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν σχετική αίτηση διορισμού τους ως υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β Τσουκαλά.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1 50,00 ευρώ μηνιαίως 9 μήνες ετησίως και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους 2 ή 4-5 χρόνια.

Categories: bucket_ypotrofies

12 PhD Positions, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Fri, 09/08/2019 - 12:23

The Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA) in Germany is a joint venture of the University of Cologne Excellence Cluster on Stress Responses in AgingAssociated Diseases (CECAD), the University Hospital Cologne, the Max Planck Institute for Biology of Ageing and the Max Planck Institute for Metabolism Research. Cologne has emerged as a leading global research cluster with a stellar constellation of institutes and scientists dedicated to ageing research in Life Sciences. We offer up to

12 fully funded Ph.D. positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Νοέμβριος 17, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Fellowship Scheme, ESO - European Southern Observatory

ypotrofies_exoterikou_duth - Fri, 09/08/2019 - 12:21

The European Southern Observatory (ESO) invites applications for the ESO Fellowship Scheme 2019/2020. The scheme is designed to help young scientists to develop their independent research programmes and successfully reach the next step of their scientific career by:

Categories: bucket_ypotrofies

Woodrow Wilson Center International Fellowship Program, U.S.A. (2020)

ypotrofies_exoterikou_duth - Fri, 09/08/2019 - 12:19

Applications are invited for the Woodrow Wilson Center International Fellowship Program 2020/2021. The Woodrow Wilson International Center for Scholars aims to unite the world of ideas to the world of policy by supporting pre-eminent and linking that scholarship to issues of concern to officials in Washington.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 1, 2020
Categories: bucket_ypotrofies

Ανέστης Κούσης, Προπτυχιακός Υπότροφος πρώτου έτους στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

iky - Fri, 09/08/2019 - 11:32

Ανέστης Κούσης, Προπτυχιακός Υπότροφος πρώτου έτους στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισα να πάω στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ήθελα από μικρός να γίνω Θεολόγος, οι περισσότεροι όμως με αποθάρρυναν λόγω της χαμηλής αποκατάστασης της σχολής. Δεν το έβαλα κάτω και αποφοίτησα από το λύκειο με την Ιερά Σύνοδο Της Εκκλησίας Της Ελλάδος να μου απονέμει Βραβείο Προόδου λόγω γενικού βαθμού 17,3 και να περνάω από τους πρώτους στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ .

Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους (2006-2007) το ΙΚΥ μου απένειμε Βραβείο για τη διάκριση στις σπουδές μου. Χάρη στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών απέκτησα το θάρρος να διεκδικώ αυτό που θέλω. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έχοντας στο ενεργητικό μου συμμετοχή στη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο ΄΄Εκκλησία, Περιβάλλον, Εκπαίδευση΄΄. Πλέον κάνω αυτό που αγαπώ, είμαι Στέλεχος στην Κατακόμβη της Ευαγγελίστριας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όπου διδάσκω. Επιπλέον, είμαι συγγραφέας και συνεργάζομαι με την Simplesite, γράφοντας άρθρα στο site μου anestisheart.simplesite.com 

Ειλικρινά ευχαριστώ το ΙΚΥ τόσο για την διάκριση που μου έδωσε όσο και για τη δύναμη να συνεχίσω στη ζωή μου.

11 υποτροφίες στο εξωτερικό (09/08/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Fri, 09/08/2019 - 11:28

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2018-2019

leventisfoundation - Thu, 08/08/2019 - 13:49

 Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2018-2019

Μια σημαντική πτυχή της δυναμικής παρουσίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελούν οι Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Με τον θεσμό αυτό, που δημιουργήθηκε το 1999, πάνω από 480 υποτροφίες προσέφεραν τα τελευταία 20 χρόνια τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην προετοιμασία για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη του Ιδρύματος στους νέους και στον ελληνικό αθλητισμό.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό στην χώρα μας.

Με την συνεργασία και των τριών Ιδρυμάτων, προκηρύσσονται για αθλητικές επιδόσεις του  2018 σαράντα μία (41) αθλητικές υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: bucket_ypotrofies

21 υποτροφίες στο εξωτερικό (08/08/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Thu, 08/08/2019 - 11:04

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας

ypotrofies_exoterikou_duth - Thu, 08/08/2019 - 10:52

Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα δύο (2) υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας από το Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 01/05/2019 έως 31/8/2019. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Σχετικός σύνδεσμος:
Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Αύγουστος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ypotrofies_esoterikou_duth - Wed, 07/08/2019 - 13:31

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πήγες βιομάζας» και ακρωνύμιο ARS2 (κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 26, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

18 υποτροφίες στο εξωτερικό (07/08/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Wed, 07/08/2019 - 13:18

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

2/8/2019 - Συμπληρωματικοί Πίνακες Επιλεγέντων και Μη Επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν εξέτασης ενστάσεων/ΕΚΟ Β΄ κύκλος

iky - Τρίτη, 06/08/2019 - 11:30

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες – Β’ κύκλος», ανακοινώνονται:

 α) 3ος Συμπληρωματικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και

 β) Γ’ Πίνακας Απορριφθεισών Ενστάσεων

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες (ωφελούμενοι) να προετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα και συγκεκριμένα α) Ενδιάμεσο και Τελικό Παραδοτέο της υποτροφίας και β) Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα του Τμήματος/Σχολής τους ότι έχουν λάβει ή δεν θα  λάβουν το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018, προκειμένου να τα υποβάλλουν στο ΙΚΥ αμέσως μόλις τους ζητηθούν. Θα ενημερωθούν σχετικά και με εξατομικευμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία.          

                                                 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

              Κυριάκος Αθανασίου

                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

19 υποτροφίες στο εξωτερικό (06/08/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Τρίτη, 06/08/2019 - 10:38

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Πίνακας Επιλεγέντων 1ου Προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019

iky - Δευτέρα, 05/08/2019 - 12:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιλεγέντες υπότροφοι 1ου Προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019

 1st   Advanced Course in Greek Language 2019

 

Ανακοινώνεται ο πίνακας των επιλεγέντων ― ξένων υπηκόων του 1ου Προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019,  1st   Advanced Course in Greek Language 2019.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.  Συνεδρία 26η/24-07-2019

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019.

Οι επιλεγέντες θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Ι.Κ.Υ. και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αθήνα, 05-08-2019

Pages